Skip to content

TDS دیگ بخار چیست؟

TDS دیگ بخار چیست؟ - مبنا شیمی

TDS دیگ بخار چیست؟

در این مقاله به مبحث ” TDS دیگ بخار ” می‌پردازیم. TDS دیگ بخار به مفهوم کل جامدات محلول در آب تغذیه دیگ بخار یا بویلر اشاره دارد.

TDS دیگ بخار یا کل جامدات محلول در آب بویلر به غلظت کل نمک‌های معدنی و مواد معدنی موجود در آب گفته می‌شود که پس از تبخیر آب باقی می‌مانند.

2661f82cd1ba9172.16386413

محصول TDS دیگ بخار

مبنا شیمی: 22264634-021

این مواد محلول شامل کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، بی کربنات‌ها، کلریدها و سولفات‌ها هستند. برای رسوب زدایی این یون‌های معدنی از مواد ضد رسوب دیگ بخار استفاده می‌نمایند.

سطوح بالای TDS در آب بویلر منجر به پوسته پوسته شدن، خوردگی و کاهش راندمان بویلر می‌گردد. نظارت و کنترل سطوح TDS در حفظ عملکرد و طول عمر سیستم دیگ بخار بسیار مهم است.

غلظت بیش از حد TDS دیگ بخار منجر به تشکیل رسوب بر روی سطوح گرمایشی می‌شود و بازده انتقال حرارت را کاهش می‌دهد. بنابراین به طور بالقوه باعث گرمای بیش از حد می‌گردد. 

علاوه بر این سطوح TDS دیگ بخار بالا منجر به خوردگی اجزای بویلر، کاهش طول عمر آنها و ایجاد خطرات ایمنی می‌شود.

در نتیجه آزمایش و تصفیه منظم آب خوراک برای کنترل سطوح TDS دیگ بخار در محدوده‌های توصیه شده برای اطمینان از عملکرد کارآمد، به حداقل رساندن هزینه‌های تعمیر و نگهداری و افزایش طول عمر سیستم بویلر ضروری است.

روش آزمایش TDS دیگ بخار - مبنا شیمی
روش آزمایش TDS دیگ بخار – مبنا شیمی

TDS آب دیگ بخار

TDS دیگ بخار یا TDS آب دیگ بخار و یا جامدات محلول کل آب بویلر به مقدار مواد معدنی محلول، نمک‌ها و مواد آلی موجود در آب که در داخل سیستم دیگ بخار موجود می‌باشد، اشاره دارد.

سختی مجاز آب ديگ بخار معمولاً با مهار یون‌های رسوب‌زا توسط دستگاه سختی گیر ایجاد می‌شود. سطوح بالای TDS منجر به مسائل مختلف عملیاتی در بویلرها مانند رسوب، خوردگی و کاهش راندمان می‌گردد. برای اطمینان از عملکرد موثر و ایمن بویلر، رسوب زدایی دیگ بخار و نظارت و کنترل سطوح TDS در آب تغذیه ضروری است.

سطوح TDS بیش از حد منجر به تشکیل رسوبات بر روی سطوح انتقال حرارت می‌شود که بازده انتقال حرارت را کاهش می‌دهد و مصرف انرژی افزایش می‌یابد.

علاوه بر این سطوح TDS آب دیگ بخار بالا منجر به خوردگی اجزای دیگ می‌گردد، طول عمر سیستم را کاهش می‌دهد و به طور بالقوه باعث آسیب پرهزینه می‌شود. 

نظارت و نگهداری منظم سطح TDS دیگ بخار از طریق تصفیه آب مناسب در جلوگیری از این مسائل و اطمینان از عملکرد بهینه بویلر موثر می‌باشد.

اهمیت بررسی کیفیت آب بویلر

بررسی TDS دیگ بخار یا TDS آب دیگ بخار برای اطمینان از عملکرد ایمن و کارآمد سیستم‌های بویلر بسیار مهم است. 

نگهداری مناسب کیفیت آب و اسید شویی دیگ بخار در جلوگیری از مسائلی مانند رسوب، خوردگی و آلودگی میکروبیولوژیکی تاثیر دارد. این موارد عملکرد دیگ بخار را مختل می‌کنند و خطرات ایمنی ایجاد می‌نمایند.

سطوح بالای ناخالصی در آب دیگ بخار مانند مواد جامد محلول منجر به تشکیل رسوب بر روی سطوح گرمایشی، کاهش راندمان انتقال حرارت و افزایش هزینه‌های انرژی می‌شود. 

علاوه بر این رسوبات باعث گرم شدن بیش از حد و نقاط داغ می‌گردد که به طور بالقوه خرابی مکانیکی و تعمیرات پرهزینه پدید می‌آورند.

نظارت بر کیفیت آب دیگ بخار برای جلوگیری از خوردگی اجزای سیستم ضروری است. خوردگی می‌تواند قطعات بویلر را ضعیف کند و منجر به نشتی، آسیب ساختاری و در نهایت خرابی سیستم گردد. 

آزمایش منظم برای پارامترهایی مانند PH، اکسیژن محلول و قلیاییت امکان تشخیص زودهنگام شرایط خورنده و تسهیل اقدامات اصلاحی به موقع برای محافظت از سیستم بویلر را فراهم می‌کند.

با حفظ کیفیت آب مناسب از طریق نظارت معمول و اقدامات تصفیه مناسب، اپراتورها عملکرد دیگ بخار را بهینه می‌نمایند، طول عمر تجهیزات را افزایش می‌دهند و از ایمنی فرآیند تولید بخار کلی اطمینان حاصل می‌کنند.

اهمیت بررسی کیفیت آب بویلر - مبنا شیمی
اهمیت بررسی کیفیت آب بویلر – مبنا شیمی

بررسی pH آب دیگ بخار

در ادامه مبحث TDS دیگ بخار یا TDS آب دیگ بخار به موضوع آزمایش PH می‌پردازیم. آزمایش pH آب دیگ بخار برای حفظ سختی مجاز آب ديگ بخار یک پارامتر حیاتی برای نظارت است، زیرا اسیدیته یا قلیایی بودن آب را نشان می‌دهد.

سطح pH آب بویلر به طور مستقیم بر نرخ خوردگی سطوح فلزی در سیستم تاثیر می‌گذارد. در حالت ایده‌آل آب دیگ بخار باید کمی قلیایی باشد و محدوده pH آن معمولا بین 10 تا 12 توصیه می‌شود تا از خوردگی جلوگیری گردد. 

اگر سطح pH خیلی کم (اسیدی) باشد، منجر به خوردگی سریع اجزای فلزی می‌شود که نشت، آسیب به تجهیزات و خطرات احتمالی ایمنی پدید می‌آید. برعکس اگر PH بیش از حد بالا (قلیایی) باشد باعث ایجاد مشکلات پوسته پوسته شدن و کاهش اثربخشی مواد شیمیایی تصفیه آب می‌گردد.

آزمایش منظم pH آب بویلر برای حفظ شرایط عملیاتی بهینه و محافظت از یکپارچگی سیستم دیگ بخار ضروری است.

با نظارت و تنظیم سطح pH در محدوده مشخص شده اپراتورها خطر خوردگی و تشکیل رسوب را به حداقل می‌رسانند و از طول عمر و کارایی تجهیزات اطمینان حاصل می‌کنند.

کنترل مناسب pH در بهبود عملکرد کلی مواد مرتبط با تصفیه آب و بازدارنده‌های مورد استفاده در دیگ بخار تاثیر دارد. متعاقباً به جلوگیری از مشکلات تعمیر و نگهداری پرهزینه و ارتقای عملکرد ایمن و قابل اعتماد دیگ بخار می‌شود.

بررسی pH آب دیگ بخار - مبنا شیمی
بررسی pH آب دیگ بخار – مبنا شیمی

معيار سنجش TDS

در ادامه مبحث TDS دیگ بخار یا TDS آب دیگ بخار به موضوع معیار سنجش TDS می‌پردازیم. روش استاندارد برای اندازه گیری کل جامدات محلول (TDS) در آب معمولاً از طریق استفاده از یک TDS متر می‌باشد. این ابزارها با اندازه گیری هدایت الکتریکی آب که مستقیماً با غلظت یون‌های محلول و نمک‌های موجود در آن مرتبط است، کار می‌کنند.

TDS متر با ارائه یک بازخوانی فوری از سطوح TDS در قسمت در میلیون (ppm) یا میلی‌گرم در لیتر (mg/L) راهی سریع و راحت برای ارزیابی کیفیت آب ارائه می‌نمایند. 

با غوطه ور کردن کیت TDS در نمونه آب،این ابزار مقدار مواد جامد محلول را به دقت تعیین می‌کند و به اپراتورها کمک می‌کند مناسب بودن آب برای استفاده مورد نظر تعیین گردد.

TDS سنج به دلیل سادگی و قابلیت اطمینان در صنایع مختلف از جمله اجرای سیستم دیگ بخار، نگهداری آکواریوم، گلخانه هیدروپونیک و آنالیز آب آشامیدنی کاربرد فراوانی دارند.

این دستگاه‌ها با امکان ارزیابی سریع خلوص آب و تسهیل تنظیمات به موقع در فرآیندهای تصفیه آب در صورت لزوم نقش حیاتی در اقدامات کنترل کیفیت دارند. 

نظارت بر سطوح TDS به طور منظم با استفاده از TDS سنج برای اطمینان از انطباق کیفیت آب با استانداردهای نظارتی، بهینه سازی کارایی عملیاتی و محافظت از تجهیزات در برابر آسیب احتمالی ناشی از مواد جامد محلول بیش از حد ضروری است.

روش آزمایش TDS دیگ بخار

در ادامه مبحث TDS دیگ بخار یا TDS آب دیگ بخار به موضوع روش آزمایش TDS می‌پردازیم. روش تست کل جامدات محلول (TDS) برای بویلرها شامل اندازه گیری غلظت مواد معدنی و نمک‌های محلول موجود در آب بویلر است.

برای انجام این آزمایش، نمونه‌ای از آب دیگ بخار جمع آوری و در محیط آزمایشگاهی یا با استفاده از TDS سنج قابل حمل در محل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

سطح TDS معمولاً بر حسب ppm (قسمت در میلیون) یا میلی‌گرم در لیتر بیان می‌شود. لذا به عنوان یک شاخص مهم از خلوص آب و مشکلات احتمالی در سیستم دیگ بخار عمل می‌کند. 

سطوح TDS بالا منجر به پوسته پوسته شدن، کاهش راندمان انتقال حرارت و خوردگی می‌گردد و آزمایش منظم TDS برای حفظ عملکرد بهینه بویلر ضروری می‌باشد.

روش‌های مختلفی برای تعیین TDS در آب بویلر وجود دارد که رایج‌ترین آنها اندازه گیری‌های مبتنی بر رسانایی است. 

رسانایی سنج با اندازه گیری توانایی آب برای هدایت جریان الکتریکی که به طور مستقیم با مقدار جامدات محلول موجود متناسب می‌باشد ارزیابی سریع و دقیقی از سطوح TDS ارائه می‌دهد.

علاوه بر این برخی از TDS سنج پیشرفته از تکنیک‌های دیگری مانند تیتراسیون یا آنالیز وزنی برای اندازه گیری‌های دقیق‌تر در کاربردهای تخصصی استفاده می‌نمایند. 

اپراتورهای دیگ بخار با نظارت منظم بر غلظت TDS و انجام اقدامات اصلاحی مناسب از طریق راهبردهای تصفیه و کنترل آب به طور موثر کیفیت آب را مدیریت می‌کنند، از مشکلات عملیاتی جلوگیری می‌نمایند و طول عمر سیستم‌های دیگ بخار خود را افزایش می‌دهند.

تفاوت TDS و TSS

در ادامه مبحث TDS دیگ بخار یا TDS آب دیگ بخار به موضوع تفاوت TDS و TSS می‌پردازیم. کل جامدات محلول (TDS) و کل جامدات معلق (TSS) هر دو پارامترهای مهمی هستند که برای ارزیابی کیفیت آب مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما آنها نشان دهنده انواع مختلفی از آلاینده‌ها در آب می‌باشند. TDS

به غلظت مواد معدنی و آلی که به طور کامل در آب حل می‌شوند مانند مواد معدنی، نمک‌ها و جامدات محلول اشاره دارد. این ذرات محلول در آب باقی می‌مانند و با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند.

سطح TDS معمولاً بر حسب واحد میلی گرم در لیتر یا ppm اندازه گیری می‌گردد و به عنوان شاخص خلوص آب یا وجود ناخالصی‌هایی است که بر فرآیندهای مختلف صنعتی یا محیطی تاثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر TSS نشان دهنده مقدار ذرات جامد معلق در آب است که قابل مشاهده هستند و حل نمی‌شوند. 

این ذرات شامل سیلت، رسوب، مواد آلی یا سایر جامداتی می‌باشند که در آب شناور یا ته نشین می‌شوند. سطوح TSS در واحدهای mg/L یا ppm اندازه گیری می‌گردد و برای ارزیابی شفافیت، کدورت و کیفیت کلی آب بسیار مهم است.

غلظت بالای TSS منجر به مسائل زیبایی شناختی مانند آب کدر و چالش‌های عملیاتی در تاسیسات تصفیه آب می‌شود. لذا بر فرایندهای فیلتراسیون و استانداردهای کیفیت آب تاثیر می‌گذارد.

نظارت بر سطوح TDS و TSS برای ارزیابی جامع کیفیت آب و اجرای اقدامات تصفیه مناسب برای اطمینان از ایمنی و کارایی سیستم‌های آب ضروری می‌باشد. شرکت مبنا شیمی تامین کننده اصلی انواع مواد و تجهیزات مرتبط با تصفیه آب در ایران است.

5/5 - (3 امتیاز)

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *